Bernhard Severin Ingemann

(1789-1862 / Denmark)

Stats

» Click to list general statistics » OR, select a date :

General Statistics

Visitors of the poet

Number of visitors of the poet’s mainpage in PoemHunter.Com

Attention : Numbers in this table does not indicate the total hits of poems of the poet, but indicates the hits of the poet’s main page.

Date Hits
10/21/2014 Tuesday 5
5%
10/20/2014 Monday 3
3%
10/19/2014 Sunday 11
11%
10/18/2014 Saturday 6
6%
10/17/2014 Friday 8
8%
10/16/2014 Thursday 2
2%
10/15/2014 Wednesday 7
7%
10/14/2014 Tuesday 7
7%
10/13/2014 Monday 6
6%
10/12/2014 Sunday 4
4%
10/11/2014 Saturday 1
1%
10/10/2014 Friday 5
5%
10/09/2014 Thursday 14
14%
10/08/2014 Wednesday 65
67%
10/07/2014 Tuesday 97
100%
10/06/2014 Monday 73
75%
10/05/2014 Sunday 10
10%
10/04/2014 Saturday 3
3%
10/03/2014 Friday 3
3%
10/02/2014 Thursday 5
5%

Reader rating & num.of MyPoemList’s

Click the captions of columns to change the order.

# Poem Title Submit Date Reader Rating Num.of MyPoemList’s
Rating Num.R.
1 A castle stands ’neath western skies 10/11/2010 5.5 10 0
2 Ærkebiskop Turpin 07/21/2012 5.9 14 0
3 Afskeden 07/20/2012 5.9 16 0
4 Afskeden I Bamyan 10/11/2010 5.5 13 0
5 Aftensang 07/20/2012 5.2 12 0
6 Aftensang for Børn 07/20/2012 5.1 15 0
7 Aftensang paa Taget 07/20/2012 5.8 11 0
8 Alfepoesien 07/20/2012 5.0 13 0
9 Alfespøgen 07/20/2012 5.2 11 0
10 Amor og Psyche 07/20/2012 5.5 10 0
11 Anelsen i Guder-Lunden 07/20/2012 5.5 12 0
12 Barndomsdrømme 07/20/2012 5.5 10 0
13 Befrielsens Ord 07/20/2012 4.8 12 0
14 Bekjendelser 07/20/2012 5.5 11 0
15 Bleg Morgenstjernen smiler og forsvinder 07/20/2012 5.5 10 0
16 Bliv hos os, naar Dagen helder 07/20/2012 5.4 12 0
17 Børnenes Julesang 07/20/2012 5.2 11 0
18 Børnenes Sang til Storken 07/20/2012 5.4 14 0
19 Brudeparret 07/20/2012 5.5 10 0
20 Daaben i Rin 07/20/2012 5.6 13 0
21 Dæmoner har forfulgt mig mangengang 07/20/2012 4.9 12 0
22 Dagen gaaer med raske Fjed 07/20/2012 5.7 12 0
23 Dannemark til Norge 07/20/2012 5.2 11 0
24 De elleve Jævningers Jordefærd 07/20/2012 5.2 13 0
25 De gamle Sange spiller Du endnu 07/20/2012 4.8 14 0
26 De tolv Jævninger 07/20/2012 -- 0 0
27 Den anden Vaar Du sad hos Fader ene 07/20/2012 5.2 37 0
28 Den befriede Havfrue 07/20/2012 -- 0 0
29 Den fangne Holger i Spanieland 07/20/2012 -- 0 0
30 Den hemmelighedsfulde Port 07/20/2012 -- 0 0
31 Den Miskundelige 07/20/2012 -- 0 0
32 Den skjønne Jordens Sol gik ned 07/20/2012 -- 0 0
33 Den store stille Nat gaaer frem 07/20/2012 -- 0 0
34 Den største Tankeflugt 07/20/2012 -- 0 0
35 Der dandser en Pige for hver Mands Dør 07/20/2012 5.4 41 0
36 Der hvisked til Dig gjennem Busk og Siv 07/20/2012 -- 0 0
37 Der staaer et Slot i Vesterled 07/20/2012 -- 0 0
38 Det lukkede Land 07/20/2012 -- 0 0
39 Det Skjønneste 07/20/2012 -- 0 0
40 Digterløn 07/20/2012 -- 0 0
41 Din Jubel-Festdag hengled taus og stille 07/20/2012 -- 0 0
42 Dit Billedværk blev Sjæleoffre kjære 07/20/2012 -- 0 0
43 Dit Mindeskib fra Barndomslivets Dage 07/20/2012 -- 0 0
44 Dødningedandsen 07/20/2012 -- 0 0
45 Du har mig fulgt med kjærligt Sind og Øie 07/20/2012 -- 0 0
46 Du mindes end hin glemte Seiersstund 07/20/2012 -- 0 0
47 Dugdraaben 07/20/2012 -- 0 0
48 Efteraars-Tone 07/20/2012 -- 0 0
49 Elskeren og Druiden 07/20/2012 -- 0 0
50 Feerne ved Holgers Vugge 07/20/2012 -- 0 0
51 Felttoget i Orienten 07/20/2012 -- 0 0
52 Festen paa Avalun 07/20/2012 -- 0 0
53 Foraarssang 07/20/2012 -- 0 0
54 Fordum og nu 07/20/2012 5.5 10 0
55 Fra Timen, Livets Gud os sammenførte 07/20/2012 -- 0 0
56 Glade Jul 07/20/2012 -- 0 0
57 Glæden i Fængslet 07/20/2012 -- 0 0
58 Gloriants Priis 07/20/2012 -- 0 0
59 Gud skee Tak og Lov 07/20/2012 -- 0 0
60 Guds Fred 07/20/2012 -- 0 0
61 Havfruen 07/20/2012 -- 0 0
62 Havfruen bringer Sigurd et Skjærf 07/20/2012 -- 0 0
63 Havfruen synger til Sigurd 07/20/2012 -- 0 0
64 Havfruens Fortvivlelse 07/20/2012 -- 0 0
65 Havfruens sang udenfor Kæmpernes Leir 07/20/2012 -- 0 0
66 Heidelbergfadet 07/20/2012 -- 0 0
67 Hilsen til Frænderne 07/20/2012 5.7 26 0
68 Holger Danske og Burmand 07/20/2012 5.2 32 0
69 Holger Danskes Bro 07/20/2012 5.5 10 0
70 Holger Danskes Mærke 07/20/2012 4.3 22 0
71 Holger Danskes Tilbagekomst 07/20/2012 -- 0 0
72 Holger Danskes Vej 07/20/2012 -- 0 0
73 Holger Danskes Vugge 07/20/2012 -- 0 0
74 Holger hos Fyrst Carvel 07/20/2012 -- 0 0
75 Holger i det hellige Land 07/20/2012 -- 0 0
76 Holger i Hungerstaarnet 07/20/2012 -- 0 0
77 Holger i Offerlunden 07/20/2012 -- 0 0
78 Holger og den indiske Fyrste 07/20/2012 5.3 23 0
79 Holger og Prinsesse Gloriant 07/20/2012 -- 0 0
80 Holger paa Kæmpehøien 07/20/2012 -- 0 0
81 Holger paa Valfartsskibet 07/20/2012 -- 0 0
82 Holger ved Mindernes Kilde 07/20/2012 -- 0 0
83 Holgers Anger 07/20/2012 -- 0 0
84 Holgers Besøg i Keiserleiren 07/20/2012 -- 0 0
85 Holgers Bortreise 07/20/2012 -- 0 0
86 Holgers Bortsendelse 07/20/2012 -- 0 0
87 Holgers Drøm i Fængslet 07/20/2012 -- 0 0
88 Holgers Orlov og Hjemkomst 07/20/2012 -- 0 0
89 Holgers Sang om hans Moder 07/20/2012 -- 0 0
90 Holgers Sang om Livet 07/20/2012 -- 0 0
91 Holgers Sang om Wittekind 07/20/2012 -- 0 0
92 Hvilen paa Morgana 07/20/2012 -- 0 0
93 I fjerne Kirketaarne hist 07/20/2012 -- 0 0
94 I Nordens Liv sig reiser Aand mod Jætte 07/20/2012 -- 0 0
95 I Østen stiger Solen op 07/20/2012 -- 0 0
96 I Snee staaer Urt og Busk i Skjul; 07/20/2012 -- 0 0
97 I Underværkers Land jeg boer 07/20/2012 -- 0 0
98 Jeg har mig troet til tidlig Død indviet 07/20/2012 -- 0 0
99 Jeg seer dit lille Barneansigt grant 07/20/2012 -- 0 0
100 Jeg ser din Alvorsleg i Barnehjemmet 07/20/2012 -- 0 0
101 Kampen med Maurerne 07/20/2012 -- 0 0
102 Keiser Carl 07/20/2012 -- 0 0
103 Kroningsdagen 07/20/2012 -- 0 0
104 Lærerinden 07/20/2012 -- 0 0
105 Livsmaalet 07/20/2012 -- 0 0
106 Løftet i Lejren 07/20/2012 -- 0 0
107 Lover Herren! han er nær 07/20/2012 -- 0 0
108 Lysets Engel gaaer med Glands 07/20/2012 -- 0 0
109 Marsk Stigs Døttre 07/20/2012 -- 0 0
110 Med sydlandsk Ild og Modet, Nordens Kvinde 07/20/2012 -- 0 0
111 Mesteren kommer 07/20/2012 -- 0 0
112 Min Reisestund sig nærmer 07/20/2012 -- 0 0
113 Morgenstund har Guld i Mund 07/20/2012 -- 0 0
114 Næssegreven 07/20/2012 -- 0 0
115 Nattebesøget paa Kongsgaarden 07/20/2012 -- 0 0
116 Naturens Sjæleliv fornam Du stille 07/20/2012 -- 0 0
117 Naturlivet 07/20/2012 -- 0 0
118 Nu ringer alle Klokker mod Sky 07/20/2012 -- 0 0
119 Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa 07/20/2012 -- 0 0
120 Nu vaagne alle Guds Fugle smaa 07/20/2012 -- 0 0
121 Ode til Tiden 07/20/2012 -- 0 0
122 Ofrene 07/20/2012 -- 0 0
123 Ønskerne 07/21/2012 -- 0 0
124 Østerlide 07/21/2012 -- 0 0
125 Paa Sjølunds fagre Sletter 07/20/2012 -- 0 0
126 Paa Skjaldeskib jeg havde heiset Seilet 07/20/2012 -- 0 0
127 Paradishaab 07/20/2012 -- 0 0
128 Pilgrimssang 07/20/2012 -- 0 0
129 Prolog 07/20/2012 -- 0 0
130 Reisen til Bamyan 07/20/2012 -- 0 0
131 Rejsen til Vidunderlandet 07/20/2012 -- 0 0
132 Rolands Forbøn 07/20/2012 -- 0 0
133 Rolands Sværd 07/20/2012 -- 0 0
134 Ronceval 07/20/2012 -- 0 0
135 Salomons Morgensang i Palmelunden 07/21/2012 -- 0 0
136 Salomons Sang Blandt Cedrene 07/21/2012 -- 0 0
137 Salomons Sang blandt Nomaderne 07/21/2012 -- 0 0
138 Salomons Sang blandt Stridsvognene 07/21/2012 -- 0 0
139 Salomons Sang i Dronninghaven 07/21/2012 -- 0 0
140 Salomons Sang i Gilead 07/21/2012 -- 0 0
141 Salomons Sang i Teltdøren 07/21/2012 -- 0 0
142 Salomons Sang i Viinhaven 07/21/2012 -- 0 0
143 Salomons Sang med Brevduen 07/21/2012 -- 0 0
144 Salomons Sang mellem Bjergene 07/21/2012 5.6 22 0
145 Salomons Sang paa Bjergstien 07/21/2012 -- 0 0
146 Salomons Sang paa Hermon 07/21/2012 -- 0 0
147 Salomons Sang paa Høiene 07/21/2012 -- 0 0
148 Salomons Sang paa Viinbjerget 07/21/2012 -- 0 0
149 Salomons Sang ved Bjerghulen 07/21/2012 -- 0 0
150 Sangens Fugl 07/21/2012 -- 0 0
151 Seierskrandsen 07/21/2012 -- 0 0
152 Sejersfesten i Zaragosa 07/21/2012 -- 0 0
153 Skriveren og Kejserens Datter 07/21/2012 -- 0 0
154 Sommernatsblink 07/21/2012 -- 0 0
155 St. Peders Navn jeg nævned tidt med Glæde 07/21/2012 -- 0 0
156 Sulamiths Sang bag Gitteret 07/21/2012 -- 0 0
157 Sulamiths Sang blandt Bjergpigerne 07/21/2012 -- 0 0
158 Sulamiths Sang fra Bjergkløften 07/21/2012 -- 0 0
159 Sulamiths Sang fra Tigerhulen 07/21/2012 -- 0 0
160 Sulamiths Sang i Dronninghaven 07/21/2012 -- 0 0
161 Sulamiths Sang i hendes Moders Huus 07/21/2012 -- 0 0
162 Sulamiths Sang i Ørkenen 07/21/2012 -- 0 0
163 Sulamiths Sang i Skovduelunden 07/21/2012 -- 0 0
164 Sulamiths Sang i Skoven 07/21/2012 -- 0 0
165 Sulamiths Sang i Viingaardshytten 07/21/2012 -- 0 0
166 Sulamiths Sang i Viinhaven 07/21/2012 -- 0 0
167 Sulamiths Sang mellem Blomsterne 07/21/2012 5.6 40 0
168 Sulamiths Sang paa Bjergene 07/21/2012 5.5 10 0
169 Sulamiths Sang paa Bjergstien 07/21/2012 -- 0 0
170 Sulamiths Sang paa Bjergtoppen 07/21/2012 -- 0 0
171 Sulamiths Sang paa Brudekarmen 07/21/2012 -- 0 0
172 Sulamiths Sang paa Libanon 07/21/2012 -- 0 0
173 Sulamiths Sang paa Løibænken 07/21/2012 -- 0 0
174 Sulamiths Sang ved Murene 07/21/2012 -- 0 0
175 The sun that in the East does rise 10/11/2010 -- 0 0
176 The Wanderer 10/11/2010 -- 0 0
177 Tidt gik vi Arm i Arm i Frederiks Have 07/21/2012 -- 0 0
178 Til den Elskede 07/21/2012 -- 0 0
179 Til Naadens store Aandefest 07/21/2012 -- 0 0
180 Torqvato Tasso 07/21/2012 -- 0 0
181 Triumfdagen 07/21/2012 -- 0 0
182 Troldmanden og Lærlingen 07/21/2012 -- 0 0
183 Tryllehaven 07/21/2012 -- 0 0
184 Trylleslottet 07/21/2012 -- 0 0
185 Vaabenhvile 07/21/2012 -- 0 0
186 Vaarsang 07/21/2012 -- 0 0
187 Varner til Maria 07/21/2012 -- 0 0
188 Vift stolt paa Codans Bølge 07/21/2012 -- 0 0
[Hata Bildir]