Members Profile


Ronjoy Brahma
Ronjoy Brahma Chirang (Assam) / India, Male, 21
Profession :
Bodo Majoring of Bongaigaon College
Education :
HSLC,12 / HS,14 / BA Bodo
Stage
5,929 Points

Ronjoy Brahma's last comments on poems and poets

 • POEM: आंनि लोगोफ्रा आंनि खोथाखौ बुजिया by Ronjoy Brahma (1/29/2015 1:04:00 AM)

  मानसिया जुनार नङा मानसिसो,
  जाय गावनि अनगा गुबुननि साना
  मानसि बियो जुनारनिफ्राय जुनारसिन।

 • POET: Ronjoy Brahma (1/29/2015 12:47:00 AM)

  लिरनाया आंनि हबि, लिरनानैनो आं हां बोस्रालांगोन।
  सोरजिनि बे गुवार बुहुमाव उजिनाय गोमोरनायनि अनजिमा गैया।
  नाथाय गोबां समाव थैनाय उजिनायनि आबुं जोरसुमा नङै बैसोआसो साननो गोनां।
  बेनिखायनो मानसिया थांनानै थायो साननै समाव।
  गोबां समाव समायना समायना बिबारफोरा समायनानि सानफोरखौ बावगारलांनो फोरोँङो।
  बेयो सुबुंनि सानसुमै गोरबोआव मोनसे हांमा दोननाय बादि खालामो।
  आं थांनानै थायो सोदोबजोँ आंनि आवरायनाय आंनि नाजानाय लिरनाय खन्थाइया दोँसे।
  आं साजायना गालांगोन जिउ मोकथांनि दान्दिसे बोलो गोरबोजोँ खन्थाइ।
  बेनिखायनो सोदोब बाहायनो सोलोँनाया आंहा दं।
  अदेबानि मोजां रंजानाय गोमोथाव सोदोबखौ आं नागिरो,
  सोलोङो लोगोआव रंजानाय गोजोननो।
  बेनिखायनो आं थांनानै थायो सोदोबजोँ।

 • POET: Ronjoy Brahma (1/28/2015 8:20:00 AM)

  गावनि साननाय, गावनि रोँनाय,
  बयनोबो फोरमायनो मोन्थाइ दं,
  बेयाव खोनासंनाय खोनासंङै,
  मोजां मोननाय मोजां मोनै;
  बियो नोँनि साजायनायसो।

Read all 100 comments »

Ronjoy Brahma's comments on forums

No record.

[Hata Bildir]