Obed dela Cruz

Rookie - 244 Points (October 18,1995 / Marikina City)

Obed dela Cruz Quotes

Banal Na Multo

May bulong na nagpapaalala
Ng mga pantas na alituntunin
Tungkol sa buhay-hustisya't awa-
At sa mundong dinadaanan natin.

Minsan, para S'yang ating sarili
Na sinusuri ang mga intensyon
At binabalak bawat sandali
Upang masalba ang pagkakataon.

[Report Error]