Ronjoy Brahma

Gold Star - 10,512 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Pin No.783393 - Poem by Ronjoy Brahma

'आयौ गैयामोन गोदो बेबादि'
बुंदो-फावगालि आबै, जालाख' बुदां आबौआ।
जालांबाय बेरखांबाय जोँनि दिनावलाय
मोनामसुनो गिलायनाय सैमा बांग्राया
लेडिस् ड्रेच् मोसा फाख्रि।
बड'लेण्डनि 50/50
रुजुदोँ।
खान्दा थेबखो खाखो
बोखो बोखो हास'नाय
हान्थु खिथासिम
ख्लाब-ख्लिब खानाय ह'लि सारनाय
कलार मेट्
गोजा गोथां बायदि गाब
स्टाइला नेवलाइ, बोरमा,
दावलुर, मोख्रानि लानजाइ।
नुयोबोला बारलांनाय मुगानि
हाखराव उन्दुलांनाय आबै आबौ
खांग्रांगोनसो फोद्दा हाथाइ, गलायाव,
मुजुगारगोन खुदै थु: थु: मुगै सुगै
नुयोबोला फुजा मेलायाव।
खुनाय लुन लुन उखुन्दै
सालायनाय फालसार मटर साइकेल
150,180 रयाल इमफिल
एटभेनजार थिटबेनजार
हालिया माथुनो खोमा,
सुमलि थुलाजोँ।
रिडि रिदां मबाइल टिलिपन
उन्दै खि गोरलै
लाजि रोँला, सिनाय रोँला
गिदिर होननाय फोरोँगिरि
हेलो हेलो मा बुंनो?
बोराय बुरै उन्दै गोरलै
सोरखौ सोर मा बुंनो?
गोलाव गोलाव बेन्दोँ इयार्रिँ
जालानिफ्राय-खोमायाव,
आबै आबो होनना
बाबु जारौ होनना
गाबज्रिनो सोर गोदै रावजोँ?
सानख' हायै मिल
हेण्डि-उवर्क्
दोखो दोखो नाग्लिना
खुगायाव होदोँ गब।
उन्दै गेदेर गैया
लाजिनाय गिनाय गैया
लुन लुन बोथोर गैयै उखुन्दै
बोहैदोँ खुवा खुवा...
दंङ जोँहा हारिमु मोनसे
गैलिया बेखौ दा
हामजालिया
नुनो मोनसै दाना
कालच्चारेल प्रग्रामाव
हटेल क्लाबफोरावनि
सावगारि मोख्रा हारिमु।
खावसे थानाय बिखा
हालां खान्दा खान्दा
फेन्दा खिथासिम,
हलिउड्-बलिउड्नि
'रक इन् रल'।
बाङालि बोरायनि बिड़ि-
बिहारी बोरायनि हंखा-
वाइन स्वप्नि संफ्ला अरखनाय
उन्दै गोरलै जेनेरेस्वन बाय
जेनेरेस्वन
आबगारिनि गलायाव
नांला- बंसा, अख्रां सौसिलांनाय
देरहासाद होज्रिख्रावनाय।
सोर गुरुदेब, सोर बड'पा
सोर यीसुक्रष्ट, सोर गान्घिजी
गेदेमानि जिउ जारिमिन मानो
सावरायनो?
इसोर होन्नाय गैया
गिदिर उन्दै समान।
मैदेर मोदोम थोआ लामा-
लामा थोआ
हगार गारि मटर
राजा महाराजा, गोरोँ गियानि
गैया रावहाबो सामलायनो
समाव सम
बोहैलां बाय हायेनाव हरै-
सोँब्ला मोनगोन नोँथांङा
बिरलांबाय जेरावबो पिन जिप्...93
(Pin No.783393)


Comments about Pin No.783393 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Sunday, July 13, 2014

Poem Edited: Thursday, January 29, 2015


[Hata Bildir]