ahmad ZaminnavardBasmenj


Gə L Bə Sdi

ey mə ni də rdə salan gə l bə sdi yandı rma mani
hicr oxün hə r də m vı rb qanə boyandı rma mə ni
gə l mə ni sə n bir inan bü yüxüdan dahi oyan
gə h mə ni yölda çakip qahi dayandı rma mə ni
heyf dür o laı l ki xə ndan ola biganiyə
özgə silə n eyş edı b ğ ə mlə galandı rma mə nı
hə r gecə sə nsiz könül ötda yanı

[Report Error]