Aleksandra Szymanska


Aleksandra Szymanska Poems

Best Poem of Aleksandra Szymanska

My Tribute To Adam Mickiewicz...

Reduta Ordona (opowiadanie ajutanta, fragment) ...

Nam strzelać nie kazano - wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pole dwieście armat grzmiało
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi
I widziałem ich wodza przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą czarną kolumną, jako lawa błota
Nasypana iskrami bagnetów jak sępy
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy
Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona
Jak głaz bodzący morze, reduta ...

Read the full of My Tribute To Adam Mickiewicz...

Tribute To Roy Batty...

Give me a handful of soundless seconds
and I'll kneel and kiss your feet...
My time won't cease to run, I reckon,
I can hear its clock, beat by beat...

The truth you speak is like cooing dove's tunes
please don't stop - your name shines in the sky...
Don't you know your home's got its own moons -
it spins round God's head, so far, so high...

[Report Error]