Alex Reyes


Best Poem of Alex Reyes

It's Your Love (Tim Mcgraw)

Yeah, yeah

Dancin' in the dark, middle of the night
Takin' your heart and holdin' it tight
Emotional touch, touchin' my skin
And asking you to do
What you've been doin' all over again

Oh, it's a beautiful thing
Don't think I can keep it all in
I just gotta let you know
What it is that won't let me go?

It's your love
It just does something to me
It sends a shock right through me
I can't get enough

And if you wonder
About the spell I'm under
Oh, it's your love

Better than I was, more than I am
And all of this happened by ...

Read the full of It's Your Love (Tim Mcgraw)

Yugto (Rico Blanco)

Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik
Tatawagin kang kaibigan na pinaka matalik
Pupulupot sa leeg mo't sisipsip ng iyong dugo
Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo

Sa gitna ng kaguluhan may kumukulong bulkan
Di ma pigil ang yabang at sakdal na kasakiman
Susubukang angkinin ang lahat ng hindi kanya
Kung kaya kang paikutin tiyak paiikutin ka

[Report Error]