Alfonso X El Sabio

(1221 - 1284 / Toledo)

Cantiga De Escarnio:

O que foi passar a serra
e non quis servir a terra,
é ora, entrant' a guerra,
que faroneja?
Pois el agora tan muito erra,
maldito seja!

O que levou os dinheiros
e non troux' os cavaleiros,

[Report Error]