Ambrosius Stub


Ambrosius Stub Poems

1. Det Rette Venskabs Kiendetegn 6/22/2012
2. Diogenes Og Alexander Paa En Tobaks-Daase 6/22/2012
3. Du Deylig Rosen-Knop! 6/22/2012
4. Eet Roeligt Sinds Fornøyelige Tilstand 6/22/2012
5. En Doctorindes Critik Over Disse Ord: 6/22/2012
6. En Drikke-Skaal 6/22/2012
7. En Drikke-Skaal [begierlighed, Saa Bøi Dit Knæ] 6/22/2012
8. En Drikke-Skaal [her Bragte Tiden En Pocal] 6/22/2012
9. En Drikke-Skaal [vi Har Alle Den Samme Troe] 6/22/2012
10. En Drikke-Skaal [reen Handel Og Vandel Florere I Landet] 6/22/2012
11. En Giftefærdig Piges Klage 6/22/2012
12. En Regel For Elskere Af Den Moralske Qvadrille 6/22/2012
13. Epigram Om En Nødde-Knækker 6/22/2012
14. Er Mit Hiem End Ey Saa Nær 6/22/2012
15. Gid Den Faae Skam 6/22/2012
16. Grav-Skrift Over En Ælling Med Toe Hoveder 6/22/2012
17. Grav-Skrivt Over En Møe 6/22/2012
18. Grav-Skrivt Over Socrates 6/22/2012
19. Gravskrift 6/22/2012
20. Gravskrift [gak Læser, Og Betragt Din Egen Død Og Grav] 6/22/2012
21. Gravskrift [paa Denne Steen De Naune Staa] 6/22/2012
22. Gravskrift [oprigtig Herrens Frygt Foruden Svig Og Sminke] 6/22/2012
23. Gravskrift [min Kone Findes Her Nedlagt Til Jord Og Muld] 6/22/2012
24. Gravskrift [saa Er Vor Liv Som Høe, Vor Glæde Lig En Skygge] 6/22/2012
25. Haab Ikkuns! Haab Kuns! Bekymrede Hierte 6/22/2012
26. Impromptu 6/22/2012
27. Impromptu [vel Født Er Vel En Trøst] 6/22/2012
28. Impromptu [gak Bort, Nord-Vest! ] 6/22/2012
29. Impromptu [efter Ærter] 6/22/2012
30. Impromptu Til En Kræmmersvend 6/22/2012
31. Indskrift Paa En Tavle I Køng Kirke 6/22/2012
32. Jeg Har Kun Dyden Kiær 6/22/2012
33. Jeg Lever Vel Tilfreds 6/22/2012
34. Kiærligheds Alphabet 6/22/2012
35. Livet Som En Seylads 6/22/2012
36. Lykønskning Paa En Vens Fødselsdag 6/22/2012
37. Man Har For Nylig Hørt Kanoners Hule Torden 6/22/2012
38. Medgangs Ven Har Lært At Smiile 6/25/2012
39. Nyaars-Vers 6/25/2012
40. Opreysning I Christo 6/25/2012

Comments about Ambrosius Stub

There is no comment submitted by members..
[Report Error]