angelica ayman

Rookie - 0 Points (21 jun 1996 / egypt)

I Am Sory

i am sory 4 my selfish love
i am sory cuz i didn't think about u enough
i am sory 2 make u mad
i am sory 2 make u sad
i am sory cuz i didn't talk 2 u even 4 a while
i am sory cuz i make u 4get ur smile
i really love u
shall i say sory about that too? ?
i am sory again&again
i am sory cuz i left in ur heart a pain

[Report Error]