Ariel Valerio

Rookie - 0 Points (Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines)

Biography of Ariel Valerio

Ariel Valerio writes, edits, translates in English and Filipino. He graduated from the University of the Philippines Diliman with a degree in Philippine Studies. He was named Makata ng Taon (Poet of the Year) by the Linangan ng mga Wika sa Pilipinas in 1990 and by the Komisyon ng wikang Filipino in 2000. He was president of the UP Writers club, the Galian sa Arte at Tula, and the Young Critics Circle.

Ariel Valerio's Works:

.45 (collection of poems)
Hatiin Natin ang Bukas (romance novel)
Galian 7 (poetry anthology, editor)
The Literary Apprentice 1986 (literary anthology, editor)

PoemHunter.com Updates

Banig Ng Pangamba

Tukso kang lumatag
sa banig ng aking pangamba,
hinagod ng sariwang hininga
ang mga tulirong luhang
kimkim lagi sa ligamgam ng pag-asa
pero sa gabing ito, pakiusap ko,
ipatong ang iyong palad sa aking puso –
hindi magkakanlong ang init ng aking dugo

[Report Error]