Ariel Valerio

Rookie - 0 Points (Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines)

Banig Ng Pangamba

Tukso kang lumatag
sa banig ng aking pangamba,
hinagod ng sariwang hininga
ang mga tulirong luhang
kimkim lagi sa ligamgam ng pag-asa
pero sa gabing ito, pakiusap ko,
ipatong ang iyong palad sa aking puso –
hindi magkakanlong ang init ng aking dugo

[Report Error]