Ariel Valerio

Rookie - 0 Points (Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines)

Babaylan

Nangangalirang
ang latay ng dugo sa aking kandungan,
pinapapak ng maharlikang bangis,
kinukukot na burukratang anis
akong tagasuyo ng lila, taga-unab ng bulak,
tagahabi ng sutlang ngiting gigitaw
sa mga labing pinanday ng ngitngit,
hinulma ng pasakit.

[Report Error]