Avery Eglantine

Rookie - 203 Points [AVERY EGLANTINE]

Avery Eglantine Poems

1. Listen 1/5/2012
2. You 1/5/2012
3. The Revolution 1/5/2012
4. Heal The Failed Promise 1/8/2012
5. E.Speranza Y A.More 1/12/2012
6. Is It Love? 2/23/2012
7. Rain 4/20/2012
8. "High School&Quot; 4/30/2012
9. Look Back 5/22/2012
10. Novo Capitulo 5/27/2012
11. The Night 6/2/2012
12. Curse And Wrath 7/3/2012
13. New World; Challenge 7/4/2012
14. Soundless Silence 7/7/2012
15. Commence 7/30/2012
16. Red N' Black 8/2/2012
17. A Blossom 8/18/2012
18. She 8/22/2012
19. In The Edge 9/16/2012
20. Comrade 9/22/2012
21. False Serendipity 9/22/2012
22. My Torment 9/23/2012
23. An Edge Is Keen 9/29/2012
24. 'Twas Called Destiny 10/1/2012
25. Common Place 10/12/2012
26. Serene Morning 10/13/2012
27. When To Sing A Song 10/20/2012
28. The Metaphor 10/23/2012
29. Fate 11/4/2012
30. When Sword Bends Back 11/9/2012
31. Far Away 11/18/2012
32. Ebony Heart 11/22/2012
33. What Life Is 11/26/2012
34. Tomfoolery 1/6/2013
35. A Rail With No Goal 1/6/2013
36. Untitled 1/8/2013
37. The Barriotics 1/10/2013
38. Dreamt Of Mine Avow 1/18/2013
39. The Lost Siren 1/21/2013
40. Why? 2/1/2013

Comments about Avery Eglantine

  • Miss Francis (1/1/2012 7:56:00 AM)

    I like the way you expressed your self using your poems. Keep it up.

    17 person liked.
    0 person did not like.
Best Poem of Avery Eglantine

Ganap Na Kalayaan

Nilamon ng pagnanasang pinalago ng mapang-akit na ulan
Tumatawag at humahalina sa bawat taong dumaraan
Hahaplosin ng malamig na hanging tila may isip
at tsaka hihilian ka't babasain papalayo sa'yong atip

Marahang-marahang lalakad at tatawid sa nagpuputik na daan
Pakiming lalakaran and damuhang tila walang hangan
pag-dating sa kalagitnaa'y pipikit at raramdamin
ang pag-agos ng tubig-ulan sa paang walang sapin

Nag-aagaw ang lamig at init sa iyong katawan
Babalik ang mga ala-alang minsan nang tinakasan
at tsaka maririnig ang bumibilis na patak ...

Read the full of Ganap Na Kalayaan

Unnoticed

The world is now in panic dear
my shout and scream they never hear
shall i come close and go even near
yet from me they might gain fear

if i can not grab attention here
in this very busy atmosphere
i just wanted to say it clear
that my mind's on loose, t'ad missed a gear

[Report Error]