Avery Eglantine

Rookie - 203 Points [AVERY EGLANTINE]

Avery Eglantine Poems

81. Am I Dreaming Of Summer Or The Cold Night Of December? 7/18/2014
82. Broken Homes? 7/25/2014
83. The Kelp 10/5/2014
84. Agony And Uncertainty 11/8/2014
85. Oblivion 3/29/2015
86. Misery & Bliss 5/6/2015
87. Belle Estrella 1/8/2016
88. Best-Friends 1/8/2016
89. In The End, 'twas Just Another Normal Day By The Sea 1/9/2016
90. Eglantine 6/1/2016
91. White Lotus 7/6/2016
92. Stay 4/4/2011
93. Unnoticed 12/7/2011
94. I To Thee 12/7/2011
95. My Love 12/7/2011
96. A Decade And Twice A Year And A Half Twiced 12/31/2011
97. Changed 5/9/2013
98. Ikot Ng Buhay 6/29/2013
99. 5-9-11 Bapor 6/29/2013
100. A Loving Mother 4/27/2013
101. Adieu 3/27/2013
102. The Dusk Of Life 12/8/2012
103. Her Unsure Love 1/5/2013
104. Love Defined 1/1/2012
105. Ganap Na Kalayaan 6/29/2013

Comments about Avery Eglantine

  • Miss Francis (1/1/2012 7:56:00 AM)

    I like the way you expressed your self using your poems. Keep it up.

    17 person liked.
    0 person did not like.
Best Poem of Avery Eglantine

Ganap Na Kalayaan

Nilamon ng pagnanasang pinalago ng mapang-akit na ulan
Tumatawag at humahalina sa bawat taong dumaraan
Hahaplosin ng malamig na hanging tila may isip
at tsaka hihilian ka't babasain papalayo sa'yong atip

Marahang-marahang lalakad at tatawid sa nagpuputik na daan
Pakiming lalakaran and damuhang tila walang hangan
pag-dating sa kalagitnaa'y pipikit at raramdamin
ang pag-agos ng tubig-ulan sa paang walang sapin

Nag-aagaw ang lamig at init sa iyong katawan
Babalik ang mga ala-alang minsan nang tinakasan
at tsaka maririnig ang bumibilis na patak ...

Read the full of Ganap Na Kalayaan

Stay

i'm infatuated
and you completed
my heart that's ruined
but i felt unrequited
but i'm weak in meakness
that hides in the darkness
if i do not deserve a thumb
then let this feeling just go numb
throw away the effort i gave

[Report Error]