Carmie Ortego

Rookie [Corda Pia]

Dinhi Sa Mcdo

Pugngi intawon imong kaugalingon
nga magbasa ug maghunahuna bisa'g unsa,

ug suwayi pagsimhot ang kabalaka
sa babaye diha sa imong atbang, natingala
kon naa pa bay moabot samtang gapakaaron-
ingnon nga gapakli sa iyang libro.

Suwayi pagdimdim ang singot sa waiter-

[Report Error]