cebisile zungu


Sofa Silahlane Wami

Ngiwela amagquma nemi mango ngifuna wena
Wena themba lami lokugcina
Angisa mdingi omunye ngaphandle kwakho
Uyimbali yami ebomvu echichima uthando
Uyilanga lami engikhanyisa ngalo
Hawu ngaze nganothando nawe

Bathi alibono kodwa olwami nawe lunamehlo
Angilali ebusuku ngoba ngibuka wena

[Report Error]