Cindy Velasquez

Rookie (February 9,1987 / Cebu City, Philippines)

Sirkiro

25 October 2008

Kab-ota ang kalisdanan nga galabyog paibabaw
Pakurati silang tanan nga gahangad pagtan-aw

Lupad duyog sa kakulba ug ayaw gyod palamat
Sa tabyog sa mga takna ug kini sublia pag-inat

Kon masayop ka ikaw ra ang gagubot sa lukot

[Report Error]