Cindy Velasquez

Rookie (February 9,1987 / Cebu City, Philippines)

Mohangyo Ko Og Nobena

Ang unang halok usa ka pag-ampo.
Ang among mga palad mag-abot,
magkahiusa sa kahagip-ot.
Isag-ulo namo ang matag titik
nga among itugyan sa kahitas-an
hangtod mopiyong ming duha.

Ipaambit namo ang kahilom sa isig usa.
Ang akong wa-it ug ngabil manguros

[Report Error]