Don'Arijan Shakespeare


Fjala / Word (Albanian)

Fjala është Rob,
E cila jeton për ne,
Një dhimbje si Korb,
Cë fluturon mbi dhe,
Një gjithësi mjerimi,
Cë zemrat na kaplon,
Një fund i pa arritur,
Cë kurr nuk mbaron.
-

[Report Error]