Comments

Carlos Jurado 10 September 2009
wala pa rin kupas ang galing mo sa pagsulat.bawat letra ng iyong mga tula ay maylalim na ibig sabihin.Naway patuloy ka pa rin sa iyong pagsulat., Dahil alam kong ito ang tunay mong ligaya at pag ibig.
0 0 Reply

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/6/2021 2:09:22 PM # 1.0.0.576