Ela Caballero


Isang Pamamaalam...

Kristal na aking iningatan,
pagsintang pinitagan.
Idinuyan sa ulap,
at uyayi ng paglingap.

Ngunit iyong ginurlisan,
humayo ng walang paalam.
At ang puso`y nahilam,
Sa luha ng kataksilan.

[Report Error]