Elbert Baeta

Rookie [Rinconadabites]

Guling-Guling

Pag ako nakaluwas
Sadi alukaba ko
Diri mo nako mababayad

Dawa pagpara susugon
Mo pa, mga gura ka
Liwoy kong nag susubo-subo

Diri mo nako ma-aanap

[Report Error]