Fadhy Mtanga

Rookie - 0 Points (14-11 / Dar es Salaam, Tanzania)

Wangu Rafiki

Nuru ya jua uamkapo,
Tumaini zaidi liwepo,
Na huzuni ikuondokapo,
Pindi moyo ufarijikapo,
Farijika nami.

Usilemewe sana kichwani,
Moyo siutose majonzini,
Walishasema hapo zamani,

[Report Error]