Freddie Limbaga


Handuraw

Gihigot ko sa abaka ang imong mga saad,
Taliwala sa kapintas sa panahon.
Gipaabot ko ang imong mga tiil nga motikang diha sa mga balilihan;
kay gitagana ko ang mga tinta, aron tukuron ko ang mga garay ug balak diha sa pinan -an kong pulong.

Ug un-unan unya kini diha sa uga ug nangliki nga salabutan;
ug diha -diha pandayon ka unya ginamit ang maso.

hangtod nga motig -os ug mohait na unya ang imong

[Report Error]