Frederick Maurice S. Lim

Rookie (27 May 1980 / Poblacion, Batangas)

Frederick Maurice S. Lim Poems

1. Kun Nata Ginibo An Bangui 3/17/2009
2. An Anino 3/17/2009
3. An Saimong Ulok 3/19/2009
4. Tanganing An Buhay Masabutan 3/19/2009
5. An Mongha 3/19/2009
6. Para Pirmi Takang Marumduman 3/21/2009
7. Despedida 3/21/2009
8. Baka Igwa Akong Simbag 3/21/2009
9. An Pinakamasiram Na Namit 3/21/2009
10. Pauli 3/24/2009
11. Paros Akong Malayog 3/24/2009
12. Baka Mag-Abot An Panahon 3/24/2009
13. An Pagkamoot, Maski Nuarin Pagkamoot 3/24/2009
14. Yo Te Amo Con Todo Mi Corazon 3/25/2009
15. May Mga Aga 3/25/2009
16. Pag Pagal Na Ako 3/26/2009
17. Sambayero 4/2/2009
18. Ako, Diyos? 4/2/2009
19. Daing Imposible Sa Siyudad 4/2/2009
20. Muklat, Nangiturog 4/2/2009
21. Mainit An Bangui, Maski... 4/3/2009
22. Paghahalat 4/3/2009
23. Serbesa 4/3/2009
24. Habo Kong Magtaram 4/5/2009
25. Kan Buda Kun 4/5/2009
26. Para Ki Krishna 4/7/2009
27. Para Sa Sakuyang Isip 4/7/2009
28. Gabat 4/13/2009
29. Dulce 4/13/2009
30. Radyo Sa Bangui 4/13/2009
31. Kalachuchi 4/13/2009
32. Kun Amay Ka Sana Nagkakaturog 4/13/2009
33. Kun Gurano Kamundo An Buhay Ta 4/13/2009
34. An Regalo Nin Umboy 3/14/2009
35. Patsi 3/14/2009
36. An Biyahe 3/16/2009
37. Hilingan 3/16/2009
38. Nuarin Kaya Kita Mahilingan? 3/16/2009
39. An Muya Ko Sa 'Habo! ' 3/16/2009
40. Katon 3/16/2009

Comments about Frederick Maurice S. Lim

  • Frederick Maurice S. Lim (3/20/2009 9:05:00 AM)

    Kudos Frederick! Kudos!

    0 person liked.
    0 person did not like.
Best Poem of Frederick Maurice S. Lim

Because You Refused To Kiss Me On My Lips

Because you refused to kiss me on my lips before you go,

time is arthritis to my bones,

can’t move,

only clock is moving

but very slow

unlike my heartbeat,it isn’t nice to kiss in public, you told me,

I refused to acknowledged the fact,

loneliness is a fact,

a timeless wound all lonely souls knew,could kiss you on your forehead or your cheek

in front of the forlorn bus passengers,

but like wine, longing ness rushed to my head

from my heart, that moment,

weakened by ...

Read the full of Because You Refused To Kiss Me On My Lips

An Muya Ko Sa 'Habo! '

An muya ko sa 'habo! '

...Su mani lang saiya

na taramon saimong pandok

an saiyang namamatean.

[Report Error]