Frederick Maurice S. Lim

Rookie (27 May 1980 / Poblacion, Batangas)

Frederick Maurice S. Lim Poems

41. Isipon Ta 3/17/2009
42. Panahon Nin Makusog Na Buot 3/17/2009
43. Igwang Nagadan Mantang Harayo Ako 3/17/2009
44. An Muya Kong Masabutan 3/17/2009
45. Saro, Saro Pang Pagkakataon 3/17/2009
46. Siguro, 3/17/2009
47. An Balangibog 3/17/2009
48. Narurumduman Ko An Saimong Labi Sa Tsaa 4/14/2009
49. Gatas Sa Bangui 4/14/2009
50. Happy Early Morning Poem 4/16/2009
51. Ta Sakuyang Ikagagadan 4/16/2009
52. Sindang Sakuyang Pamilya Pag Bangui 4/16/2009
53. Bayong 4/16/2009
54. Dagat, Sakuyang Ina 3/28/2009
55. Pagtubod 3/28/2009
56. An Gabos 3/17/2009
57. Salamat 3/17/2009
58. Reengkarnasyon Nin Mga Siwo 4/13/2009
59. Because You Refused To Kiss Me On My Lips 3/30/2009
60. Saimong Pagbakasyon 3/28/2009

Comments about Frederick Maurice S. Lim

  • Frederick Maurice S. Lim (3/20/2009 9:05:00 AM)

    Kudos Frederick! Kudos!

    0 person liked.
    0 person did not like.
Best Poem of Frederick Maurice S. Lim

Saimong Pagbakasyon

Nahihiling ko an mga bitoon

Mantang sa T.V nakadukot

Sakuyang mga puting gurang

Na mga mata.An dagat napaparong ko sa paghangos

Sakuyang pagbuhos nin tubig sa payo

Sa banyo.Nagpaparumdom an mga nasa bakasyon,

Sa tadang kape sa tasa

Na pigwalat na nin init,

Hain an kaipuhang init

Sa lipot nin bangui?

Kun nuarin taka kaipuhan,

Kaipuhan taka sa paglakop kan diklom.Makapungaw na sonatas an pigdadara

Nin bentilador na garo dai napapagal,

Nakatindog na ...

Read the full of Saimong Pagbakasyon

An Biyahe

An Biyahe,

Sarong kabisto

Na muya kong pirming dumanon,

Maski dai ko aram

Kun nuarin kami giraray mahilingan,

…Kun mahilingan.

[Report Error]