Fredoneth Jonelas

Rookie (Centro Poblacion, Culasi,5708 Antique, Philippines)

Para Sa Aking Liyag

Matalim na kidlat kang nahagip ng mata
Kumulog ang puso sa nasaksihang ganda
Ang simoy ng hangin ay biglang nag-iba
Ang buhay ko ay nagkaroon ng sigla

Ang nais ko lamang ay madaopang-palad
Ang binibini na aking hinahangad
Nang sa gayo'y ang pagpapangalongbaba
Ay mapalitan ng tuwa sa mukha

[Report Error]