Gadiuta Doru

Rookie (19.05.1954 / Bucuresti)

Biography of Gadiuta Doru

Nume ş i prenume DORU GÃDIUŢ Ã


Locul ş i data naş terii 19.05.1954 Bucuresti


Debut muzical AUTOR COMPOZIŢ II, TEXTE Ş I POEZII. MEMBRU ÎNSCRIS LA UNIUNEA COMPOZITORILOR ROMÂNI.


Debut literar 1972 Încercare de debut la Scânteia Tineretului la secţ iunea de poezie. Dat fiind faptul că prima poezie trebuia să fie cu temă politică , am refuzat ş i am aruncat în Dâmboviţ a toate poeziile scrise până la vremea respectivă .

1976-1990 Prieten cu poetul Ion Nicolescu & Company
Participari la intrunirile culturale din cadrul cenaclului Columna.

2004 Am reluat activitatea creativă depunând la Uniunea Compozitorilor ş i Muzicologilor din România, câteva lucră ri.

2005 tipă rirea volumului de poezii “ Iubire târzie”

În prezent am definitivat ş i volumul 2 de poezii intitulat „Înainte Înapoi”.

Am publicat o parte din poeziile mele pe site-uri literare, precum Agonia net, Sfera Online, Poezii
Ortodoxe, Timpul, Poezii Româneş ti, Vulcanul de Poezie, Noduri ş i Semne, Viaţ a Românească , Noul Orfeu, Jurnalul Literar, Egofobia, Poezii de Suflet, Oglinda Literară .

Gadiuta Doru's Works:

Un volum de poezii intitulat, , Iubire tarzie'.

PoemHunter.com Updates

Totusi Iertam

Nu plânge cu lacrimi de vină ,
Greş eala te duce-napoi
Ş i totu-i acum o ruină ,
Iubirea, visarea ş i noi.


Nu vreau să ş tiu adevă rul,
Mă simt vinovat, oare-i drept?
Se sfarmă cu mine ş i cerul

[Report Error]