Gadiuta Doru

Rookie (19.05.1954 / Bucuresti)

Colind

Deschideţ i oameni buni fereastra,
Cu sufletul curat că ci s-a nă scut!
De bucurie acum Mariei
O lacrimă pe jos, ei i-a că zut.

Deschideţ i oameni buni ş i uş a,
Că ci Domnul nostru, Isus ne va pă zi,
Rugaţ i-vă smerit la Domnul,
Lumină ş i iubire noi vom fi!

[Report Error]