Gadiuta Doru

Rookie (19.05.1954 / Bucuresti)

Paiata

E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Să fii certat ş i pă ră sit,
Vândut ca sclavul într-o piaţ ă
Ş i bun la gust sau jumulit?

E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Ş i bun la râs, la plâns deodată ?
Cu suflet orb, el n-are viaţ ă
Dar mulţ umeş te lumea toată .

[Report Error]