Ganesh Prasad Timilsena

Freshman - 526 Points [Sursen Gaunle Anyol] (Pokhara, Nepal)

ढङ्ग

त्रिशुली को सम्झना,
खरिदेको उपहार
दुई जोडा रायो,
दुई जोडा बकुला,
मध्यान्न को घाम,
कृतिम कृतिम वर्षा,
काकाकुल ठाउंमा,
आस लाग्दा मुना,
लाही को राज,
छाक त टर्ने नै भयो,
ढङ्ग धेरै जुटे पछि |

(sg anyol) (7/2/2014)

[Report Error]