Geneen Meyers

Rookie (July 6,1998 / Manila, Philippines)

Biography of Geneen Meyers

Geneen Meyers started her poem writing when she is about 9 or 10 years old. Her first poem was about a bear when she was about 8. There was a typhoon before so she thought of doing something else because their TV had no cable so she thought of writing a better poem. It was called Earth. She loved what she did so she kept writing poems. Geneen is a talented and a smart girl. She loves animals and loves to sing. She is studying in Colegio de San Juan de Letran.

PoemHunter.com Updates

Ating Mundo

Ating mundo'y dapat alagaan
Para gumanda din ang ating kinabukasan
Sa daming tao sa ating mundo
Nagkakaroon tayo ng madaming gulo

Iisa lang ang ating mundo
Kaya dapat tayo ay magkasundu-sundo
Lahat ng tao ay nag-aaway
Pati na rin may namamatay

[Report Error]