Goodenough Sakhile Dlamini

Freshman - 526 Points [Shotaromeo thePoet] (08 December 1992 / KwaZulu Natal, Pinetown)

Ngangathini?

NGANGATHINI
Ngangathini ithinitho umbengo kungathintiwe
Kusalenga emsam kunga thuliwe
Uthando ngingakalazi, nomhlaba naw' ungakangshayi
Nay' engakakhuli nam' ngingatheniwe
Ngimbuka ngingazi nginga thini, ngisaba ngish'ukuthini.
Inhliziyo yam ilokh' ibekile, inqondo yam' ilokh'inyakazile, namaphupho elokh'engfikelile.
Ngangathini nay' engdlalis'enganakile, kanti ikhona lenhliziy'emnakile.
Silokhu sidlalisana engajulile, phela vele wayengajahile ngoba nothando lalngaziwa.

[Report Error]