Hamdi Omar


Peace

PeacePeace I say
Peace I want
Peace I need
Peace in heart
Peace I search
Peace of mind
Peace I love
Peace for the universe
Peace I seek
Peace on earth
Peace I pray
Peace for humanity
Peace I have
Peace of what kind?

[Report Error]