Hardik Vaidya

Rookie - 431 Points [http://hardikvaidya.blogspot.in] (26 Dec 1969, I won't be dead till you know I am alive. / Mahuva, Gujarat, India.)

Best Poem of Hardik Vaidya

Saptapadee - Gujarati Poem - English Translation

Dariyaa ne kinaare nadee samee,
Halave halave, vahyaan taa kadee.
Taraa, ane maraa pagalaaonee,
Aaa saptapadee,
Na bhoolyoon nabh, Na bhulee zameen.
Taraan paglaan aagal, maraan paachal,
Aapnee sambhog nee sabhyataa hatee anokhee.
Shamanaa taraan maree padachaap ne chereee ugyaan,
Megha ne harafee, kshitij ne laanghee gayaan,
Phutee niklyaa Taree aankhon mahee,
Kudrat Naa lajawaab jazeera,
Parodhiyaa nee paankho Dharee,
Tara chumban mane sparsheee gayaan,
Nabh tyaar thee tuteee padyoon che,
Megha shoonya banee, phool Varshee rahyoon ...

Read the full of Saptapadee - Gujarati Poem - English Translation

Beheading.

Barbarism is the child of man not woman.
It dies a dogs death every second, when the kind awakens in men.
The pangs of labor are not unknown. They are nightmares, holocausts.
Man before being kind is stupid. To be stupid is manly to be kind is men.
Temples, churches, mosques have been defiled, idols smashed, books burned.
Ideas imprisoned, thoughts buried, minds muffled, voices muzzled.
Heads have been rolled, blood has been let from veins for vain, with mirth.
Free has been the ethic of

[Report Error]