HEMANT KUMAR CHITRANS

Rookie (03/12/1969 / Patna)

Comments about HEMANT KUMAR CHITRANS

  • Hemant Kumar (12/28/2011 9:04:00 AM)

    very touching & inspiring poems..

    0 person liked.
    0 person did not like.

Hindi Ki Mahta

Ye hai hamara vichar
jo kare sabka udhdhar
Bhasa ki hai ye pukar
Jo jan -jan se faile sansar
Hindi hai aysi Hi bhasa
Jisse na ho koi nirasa
bolne me hai saral
likhne me to bilkul taral
Hindi ko apnaoge
to dur desh me samman paoge~!

[Report Error]