Hlukanisani welcome mngomezulu


Indandatho

INDANDATHO
NgekaNothando.
Ngeyekhethelo.
Ngumthwalo wothando.
Ngifumbethe indandatho enganamnini.
Ngentende yesandla sam' ngifumbethe
Ubukhazikhaz' bonyaz' bayaz' nofakaz'

Yeswele ozoyinakekela ayikhothamele.

[Report Error]