Innocent Masina Nkhonyo


Comments about Innocent Masina Nkhonyo

  • Matthews Fatsani Chitha (7/20/2010 1:35:00 AM)

    I wouldn't hastate to appreciate what nkhonyo writes.I have been admiring this guy from the time i first met him at mlale seminary.He is multi-talented & i wouldn't manege to list what he does.All the best nkhonyo, am one those who are proud of you; keep it up!

    0 person liked.
    0 person did not like.
Best Poem of Innocent Masina Nkhonyo

The Impact Of Poverty On Education

THE IMPACT OF POVERTY ON EDUCATION.

INTRODUCTION

There are so many different tools that have been thought relevant in people’s developmental projects both at individual and societal levels. Education is one of such practical tools. Importantly to note, there are also various meanings that denote the broad term ‘education’. In this essay, however, we are mainly interested in defining formal education since our discussion will dwell much on it. According to Nwomonoh (1998) , formal education is the process of gaining knowledge, attitudes, information and skills during the course of...

Read the full of The Impact Of Poverty On Education

Sizimthera Ku Masano

Wolemba: Innocent Masina Nkhonyo*

Anachewuka uku ndi uku Sizimthera, kufuna kuwona ngati zakudanzo zinali kumutsatirabe. Panthawiyi n’kuti akupuma ngati finye wosasanthitsidwa pa thanthwe. Ngakhale amagwetsa mvula yathukuta kuyambira m’khwapa kukamalizira m’khutu, n’kuti tsemwe litamukang’antha modetsa nkhawa. Sanamvetse zimene amawonanzo. Analakalaka akanafa ali wosauka ngati khoswe wa m’tchalichi kusiyana ndikugawiridwa mapama amene anamukhathamiza nawo chifukwa chofuna kulemera. Anaseka mk

[Report Error]