Issa Alejandrino


To Carlo

Hindi namin sasabihing 'paalam'..dahil para sa amin, ikaw ay laging mananatili sa aming mga puso. Lagi kang magiging bahagi sa bawat kasiyahan na aming gagawin. Sa bawat tawanan at sa mga kulitan. Gusto naming buhayin ang mga sandali na kasama ka. Magmukha man kaming mga tanga...ayos lang. Tanging ikaw ang sadyang importante sa amin.
Paulit-ulit naming aalalahanin ang mga oras na pinapasaya mo kami. Ang mga sandaling ikaw ang nagiging pasimuno ng kulitan. Ang pang-gugulat mo sa kalagitnaan ng

[Report Error]