Jamini Anurag


এটা হালধীয়া গান

এটা হালধীয়া গানে গা ধুই গ’ল ইয়াত
পুখুৰীৰ নিটাল পানী ভাঙি
এটা হালধীয়া গানে গা ধুলে আৰু
পুখুৰীত এৰি গ’ল এজাক খলকনি

গছবোৰে তধা লাগি চালে
মাছবোৰে চুই চালে গানৰ শৰীৰ
আৰু অলপ সময় নিতাল মাৰিল
চৰাইবোৰৰ ডিঙি

[Report Error]