Jasimuddin

[Polli Kobi (the rural poet)] (1 January 1903 - 13 March 1976 / Tambulkhana, Faridpur / Bangladesh)

Jasimuddin Poems

1. O Tui Jare Aghat Hanlire Mone 5/25/2012
2. Komola Ranir Dighi 5/25/2012
3. O Bajan Chol Jay Chol 5/25/2012
4. O Mohon Bashi 5/25/2012
5. Kal Se Asibe 5/25/2012
6. Gitara Kothay Gelo 5/25/2012
7. O Tor Nam Shuniya Re 5/25/2012
8. Sonar Boroni Konya 5/25/2012
9. Purnima 5/25/2012
10. Rup 5/25/2012
11. Holud Batichhe Meye 5/25/2012
12. Nokshi Kathar Math - 09 5/25/2012
13. Nokshi Kathar Math - 11 5/25/2012
14. Sindurer Besati 5/25/2012
15. Sibon-Rota 5/25/2012
16. Gouri Girir Meye 5/25/2012
17. R Ekdin Asio Bondhu 5/25/2012
18. Rater Pori 5/25/2012
19. Khukir Sompotti 5/25/2012
20. Polatoka 5/25/2012
21. Sarthok Rojoni 5/25/2012
22. Torun Kishor 5/25/2012
23. Didarul Alom Shorone 5/25/2012
24. Golpoburo 5/25/2012
25. Ke Jasre Rongila Majhi 5/25/2012
26. Khandan 5/25/2012
27. Helena 5/25/2012
28. Koishor Joubon Duhu Meli Gelo 5/25/2012
29. Krishani Dui Meye 5/25/2012
30. Sakina 5/25/2012
31. Nokshi Kathar Math - 04 5/25/2012
32. Nokshi Kathar Math - 05 5/25/2012
33. Khosmani 5/25/2012
34. Nokshi Kathar Math - 07 5/25/2012
35. Nokshi Kathar Math - 12 5/25/2012
36. Sukher Basor 5/25/2012
37. O Amar Gohin Ganger Naya 5/25/2012
38. Jele Gange Machh Dorite Jay 5/25/2012
39. Football Khelowar 5/25/2012
40. Kolyani 5/25/2012

Comments about Jasimuddin

  • Fahad Anawer (4/21/2015 1:09:00 PM)

    nice poem by jasim uddin

    3 person liked.
    1 person did not like.
[Report Error]