Jessie Ilagan

Rookie (February 05,1985 / Golden Gate General Hospital)

Simply Jessie

Katulad mo ay isang Prinsesa
Pinalaki ng iyong Inang Reyna
Ang maibiga'y agad nakukuha
Ngunit bakit tila ka kulang sa sigla

Nasasabik ka ba sa iyong Amang Hari
Kausap, kakampi at kasama mo lagi
Kaya sa ibang bata ay nananaghili
Pagkat kalungkuta'y wala nang papawi

[Report Error]