Jia Dao


Comments about Jia Dao

There is no comment submitted by members..

Xún Yinzhe Bú Yù

Sōng xià wèn tóngzǐ,
Yán shī cǎi yào qù.
Zhǐ zài cǐ shān zhōng,
Yún shēn bù zhī chǔ.

[Report Error]