John Arvin Sangalang


Ikaw At Ako

Tanong na lagging naglalaro sa aking isipan
Bakit kailangang pasamain ang dati ng may aking kagandahan
Na kailangan lang linangin at bigyang karampatan
Karampatang respeto at kahit konting kahalagahan

Alam kong alam niyo na ang tinutukoy ng aking isipan..
00! Tama! ! Siya nga! Ang ating "KALIKASAN"
Kalikasang ngayo'y patuloy tayong nililisan
Dahil sa iyo! Sa kanila! Sa ating lahat! Sa ating mga kapabayaan..

[Report Error]