Jonathan Mendoza

Rookie - 0 Points [NatMen]

Wika

Komplikado at sanga-sangang pagtuklas ng karunungan
Teknolohya, pilosopiya, batas at kasaysayan
Sumulat ang pinoy sa wikang dayuhan
Kung sanay sa sariling wika ay kay lalim ng natutunan

Wikang ingles, intsik man o arabo
Wikang latin, pranses man o niponggo
Walang mataas at mababa alinman dito
Pagyamanin ang wika kaya may kasarinlan tayo

[Report Error]