Judea Mae Espanola

Rookie [Sofia Nikolaevna] (May 3,1991 / Manila, Philippines)

Mapansin

Sabi ng puso ko’y mahal daw kita.
Sabi ng isip ko’y huwag daw maniniwala.
Sabi nila ang dami-dami diyang iba,
Sa dami ng tao, bakit daw ikaw pa?

Hindi ko na kayang itago pa, ang nadaramang ito,
Ngunit sa tuwing nakikita ka’y pait ay naglalaho.
Hindi ko na alam kung ano pa'ng dapat gawin,
Upang ang ‘yong pagsinta’y pilit ng mapasaakin.

[Report Error]