Kayla LeBlanc


A Girl Like Me

a girl like me
loves me for who i am
a girl like me
loves people for who they are
a girl like me
loves people not for what i see
a girl like me
loves for what i know
a girl like me

[Report Error]