Kenneth Cabauatan

Freshman - 540 Points [KC Cabauatan] (06/21/2015 / Dumaguete City)

Limutin Man Kita, Ngunit

maari bang kalimutin,
na tayo'y naging tayo, minsan?
kailangan pa bang kwentahin
kung ilang batya na ang napuno
ng mga luhang lumagas
mula sa ating mga mata?
nawa, tumahan na sa pagtaghoy
ang mga puso natin sa isa't-isa
kung kelan uhaw ang mga ito

[Report Error]