Khanyisani Duma

Khanyisani Duma Poems

Khanyisani Duma Biography

I love nature and romantic stuf which is science proven

Khanyisani Duma Comments

The Best Poem Of Khanyisani Duma

Inkondlo Ka Mama

Mama Beka themba lakho entendeni yesandla sami.
Ziningi zakhala emathuneni, isemgodini nasemgqonyeni kepha Mina ngakhala esfubeni sakho, esfubeni sakho.
Aksiso isfiso Sami ukudiliza intokozo yakho uzisole isbili ngenxa yomphefumulo wephutha lakho, wephutha lakho.
Okwe wundlu kunguku sula ihlazo, ukusindiswa kuyitshe esbelethweni sakho, esbelethweni sakho.
Kepha ngithi mama beka ithemba lakho entendeni yesandla Sami.
Ngingena kukhuluma ngenkunzi eyashiya inkonyana nenkomazi, yagijimisa okonyazi, yazenza ongazi.
Kepha wena uyinkomazi ekhiqiza ubusi oluyintokozo yami yeqiniso, yeqiniso.
Mama beka ithemba lakho entendeni yesandla Sami.
Nginesfiso sokuwina igolide lokuthoba amazwi emicabango yakho ngoba usizi lwakho luyayiqeda imini engqondweni yosana lwakho, yosana lwakho.
Kepha ngithi mama beka ithemba lakho entendeni yesandla sami.

BEST POETS
Close
Error Success