Lazathao Basumatary

Rookie - 20 Points [Lazathao Raja] (15 06 1995 / Ultapani kokrajhar india)

दागाबसै रजे

आङो गोरोन्थि बुजिफ्लांदोँ रजे
रायफ्लांदोँ आं नोँखौ

गोसोआव दुखु दालासै
दागाबसै रुखु रुखु

दुखुनि अराव
नोँनि मोदैयादि बोहैलायबाय
मेगन सिग्लाबजोब्बाय

दाया आंनिनो रजे
आं नोँखौ मिथिमाराखैसोमोन
बुजिबाय आं दिनै
बुजिबाय आं दिनै
गबब्लाखौ नोँ गोसो थोआखै

[Report Error]