Lhu Azergui

Rookie [Axel]

Iy?An[1]

Ad ur i-tsetsam, ul-inu itkar s imeṭṭawen[2]
Mek ulliɣ, angi-inu akwen yawi.
Ad ur i-tsetsam, ul-inu itkar s tmessi
Mek reẓmeɣ imi, ad awen čeɣ udmawen.
Ad ur i-tsetsam, ul-inu itkar s ugari
Mek bbḍiɣ, ad awen čeɣ ifassen.
Seg tin Saγṛu d Baddu, tečaγ tfidi ulawen
Ula nra add naki.
Kigan ayed ittunγan

[Report Error]