"'Πίσω από τον ..." Quote of Lionara S.t.m.o.l

Thursday, February 4, 2016
Rating:5.0

'Πίσω από τον μύθο η αλήθεια, μπροστά από τον μύθο η ποίηση' 'Behind the myth the truth, in front of the myth the poetry'

Lionara S.T.M.O.L.
For more: http: //www.poemhunter.com/poem/history-myth-poetry-healing/
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

8/4/2021 12:17:41 AM # 1.0.0.669